Правила сайту

 

ПРАВИЛА ПОРТАЛУ

 

Дані Правила порталу (надалі за текстом відповідно «Правила») встановлюють правила використання Порталу ЛУЦЬК ІДЕЯ (далі – «Портал»), порядок надання послуг на Порталі, права та обов’язки користувачів та є Угодою між ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ФОНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ» (надалі «Організація») та Третьою особою (далі –  «Користувач»), яка акцептувала цю оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою: https://lutskidea.com/crowdfunding-agreement/ про наступне:

 

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

ПОРТАЛ  – інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://lutskidea.com/ , що належить ГО «ФОНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ», та призначений для розміщення та обміну інформацією.

ОРГАНІЗАЦІЯ – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ» (ЕДРПОУ 41495500) – власник Порталу, яка визначає способи та порядок надання послуг та використання сервісів і функцій даного інтернет-ресурсу.

АДМІНІСТРАЦІЯ ПОРТАЛУ – особи, уповноважені Організацією на здійснення управління Порталом та інших дій, пов’язаних  з його використанням. Адміністрація Порталу діє від імені власника Порталу, якщо інше не зазначено окремо.

ПОСЛУГИ ОРГАНІЗАЦІЇ – надання Користувачам технічних можливостей Порталу, його сервісів та функцій для обміну інформацією, спілкування шляхом розміщення контенту, в тому числі: отримання інформації по Проектах і надаваної Винагороді; підтримки того чи іншого Проекту шляхом здійснення Вкладу на його користь в порядку і на умовах, передбачених відповідним Автором проекту,  розміщення свого власного Проекту.

КОРИСТУВАЧ – будь-яка особа, що звернулася до інформаційних матеріалів і послуг Організації шляхом відвідування Порталу. При цьому Користувач може пройти реєстрацію, мати індивідуальні пароль і логін. Особа, що не пройшла реєстрацію, але з яких-небудь причин отримала доступ до сервісів і функцій Порталу, несе всі обов’язки Користувача, який пройшов реєстрацію.

РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА – встановлений порядок дій, після виконання яких Користувачу присвоюються індивідуальні пароль і логін.

АККАУНТ – це профіль відвідувача Платформи, що дозволяє гостю перейти в статус зареєстрованого Користувача. До аккаунту прив’язана інформація, що відноситься до конкретного Користувача, в тому числі його персональні дані, налаштування роботи з Порталом, інформація, розміщена самим Користувачем.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ – розділ Порталу, доступний Користувачу після реєстрації, за допомогою якого Користувач здійснює управління своїм аккаунтом та особистими даними, розміщення контенту, в тому числі інформації про Проекти, відправлення та одержання особистих повідомлень та інші дії, пов’язані з використанням Порталу.

КОНТЕНТ – інформаційне наповнення сторінок Порталу, в тому числі: тексти, графіка, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні твори, фонограми, зображення, тексти, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об’єкти.

СЕРВІС ПОРТАЛУ – це частина Порталу, яка наділена спеціально розробленим інтерфейсом та спрямована на виконання спеціальних завдань.

ФУНКЦІЇ ПОРТАЛУ – це властивості (інструменти) Порталу, за допомогою яких Користувачі можуть спілкуватися між собою, використовувати розміщений контент, розміщувати свої матеріали, отримувати повідомлення про події, новини і т.д.

УГОДИ ПОРТАЛУ – дані Правила, Угода про конфіденційність, Краудфандингова угода та будь-які інші угоди та правила, розміщені Організацією на Порталі.

У контексті цих Правил слова і словосполучення є синонімами і використовуються як рівнозначні поняття:

«ВИ», «КОРИСТУВАЧ», «КОРИСТУВАЧ, ЯКИЙ ПРОЙШОВ РЕЄСТРАЦІЮ», «ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КОРИСТУВАЧ»

«МИ», «ОРГАНІЗАЦІЯ», «ГО «ФОНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Правила встановлюють порядок та умови використання Порталу, порядок та умови використання послуг, що надаються Організацією за допомогою Порталу, а також інформації, яка доступна на ньому.

2.2. Всі відносини, що виникають у зв’язку з використанням Порталу, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано в самих Правилах або додатках до нього.

2.3. Ці Правила є письмовою публічною пропозицією (офертою) Організації для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

2.4. На підставі цих Правил Користувач вправі отримувати інформацію, розміщену на Порталі Організації, а, додатково акцептувавши Краундфандингову угоду, розмістити на Порталі свій авторський Проект, або в якості Доброчинця перерахувати грошові кошти на підтримку того чи іншого Проекту.

2.5. Використання Порталу дозволено тільки Користувачам, які приймають всі умови Правил, Угоди про конфіденційність, яка розміщена на сторінці сайту https://lutskidea.com/privacy-policy/ , та інших Угод Порталу.

2.6. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Правилами перед використанням Порталу. Використовуючи будь-яку частину Порталу, особа автоматично дає свою згоду бути зв’язаною умовами Правил з Організацією. Якщо особа не згідна з умовами Правил (повністю або частково), то особі не надається статус і права Користувача і тим самим забороняється використовувати Портал, у тому числі будь-яку інформацію, розміщену на ньому та будь-які послуги, що надаються в рамках Порталу.

2.7. Беззаперечним схваленням (акцептом) цих Правил є вчинення Користувачем будь-якої з нижчеперелічених дій:

 • проходження реєстрації на Порталі;
 • використання будь-якого сервісу, служби або функції Порталу незалежно від проходження реєстрації.

Правила вважаються акцептованими з моменту вчинення будь-якої з перелічених вище дій.

2.8. Ці Правила можуть бути схвалені тільки в повному обсязі. Часткова відмова від виконання умов Правил не допускається.

2.9. Умови Правил поширюються на всіх користувачів Порталу: як на користувачів, які не мають аккаунту (незареєстрований Користувач), так і на користувачів, які мають будь-який аккаунт з доступних видів. Під аккаунтом розуміється сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль).

2.10. Деякі сервіси, програми, проекти, акції, які доступні Користувачу на Порталі, можуть мати додаткові правила, умови та угоди, які встановлені Організацією та які регулюють їх використання. Перед використанням таких сервісів та участі у таких програмах, проектах, акціях Користувач повинен уважно ознайомитися  з умовами участі у них та надати згоду з такими умовами.

2.11. Портал надається Організацією «як є». Організація не гарантує відповідність Порталу цілям та очікуванням Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу та не несе відповідальність за можливі затримки та збої у його функціонуванні як в цілому, так  і окремих його сервісів або функцій, за невірну або невчасну доставку інформації до Користувача, а також за схоронність аккаунту Користувача та інформації, розміщеної ним на Порталі.

2.12. Акцептуючи ці Правила Користувач погоджується з тим, що Організація та/або Адміністрація порталу не дає жодних запевнянь або гарантій того, що Портал не містить дефекти, вірус або інші шкідливі компоненти. Організація та/або Адміністрація порталу не буде нести відповідальності за збитки або втрати, які можуть бути викликані зломом даного Порталу або проникненням в комп’ютерні системи Організації.

2.13. Інформація, що міститься на Порталі у вигляді звітів, новин, пресс-релізів та інших інформаційних матеріалів Організації, є актуальною на дату їх складання. У зв’язку  з наступними подіями й по закінченню часу деяка з цієї інформації може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак після її публікації Організація не гарантує оперативної зміни такої інформації у зв’язку з подіями,  що відбулися.

2.14. Думка авторів статей, коментарів, розміщених на Порталі, може не збігатися з думками і позиціями Адміністрації Порталу та Організації.

2.15. Користувач не має права використовувати Портал, не може прийняти умови Правил, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

2.16. Якщо закон країни проживання чи перебування Користувача забороняє використовувати Портал з яких-небудь причин, Користувач повинен утриматися від використання сайту, а якщо продовжує користуватися Порталом, то робить це на свій ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови Правил залишаються в силі.

2.17. Реєстрація на Порталі є для користувачів безкоштовною, плата за користування сервісами Порталу не стягується.

2.18. Портал може містити посилання на інші сайти, розміщені в мережі Інтернет. Користувач визнає та погоджується  з тим, що Організація не несе жодної відповідальності за доступність та зміст цих сайтів, а також за будь-які наслідки, пов’язані  з їх використанням.

2.19. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Порталі, не  є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) Адміністрацією Порталу та/або Організацією.

 

 1. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ І ФУНКЦІЙ ПОРТАЛУ

3.1. Повний доступ до Порталу як розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших Користувачів, відправка повідомлень тощо можливий лише для зареєстрованого Користувача, який створив аккаунт.

Реєстрація Користувача дозволяє ідентифікувати конкретну особу і є обов’язковою умовою для використання сервісів, функцій і служб Порталу. Після успішного проходження реєстрації для Користувача автоматично створюється аккаунт і надається доступ до Особистого кабінету.

3.2. Надана Користувачем при реєстрації адреса електронної пошти і вибраний пароль є засобами його ідентифікації на Порталі. Організація не несе жодної відповідальності за збереження даних, що дозволяють користуватися створеним Користувачем аккаунтом на Порталі. Всі дії, які вчинені з використанням аккаунта Користувача, вважаються здійсненими ним особисто чи за його згодою.

3.3. Після реєстрації Користувач може:

3.3.1. користуватися всіма сервісами і функціями, наданими на сторінках Порталу.

3.3.2. самостійно в особистих некомерційних цілях визначати зміст власної персональної сторінки, а також умови доступу до зазначеного змісту іншими Користувачами;

3.3.3. отримати доступ і розмістити інформацію на персональних сторінках інших користувачів, якщо вони надали на це відповідні права;

3.3.4. акцептувати Краудфандингову угоду і отримати можливість розмістити на Порталі свій авторський Проект, або в якості Доброчинця перерахувати на підтримку того чи іншого Проекту грошові кошти.

3.4. Проводячи реєстрацію, Користувач дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Портал, його ресурси, послуги та функції.

3.5. Адміністрація Порталу не проводить модерацію розміщуваного Користувачами контенту за винятком випадків, коли виникла така необхідність. Модерація може проводитися з метою забезпечення дотримання цих Правил та Угод Порталу, а також з метою забезпечення дотримання чинного законодавства.

3.6. Розміщуючи контент, Користувач сам визначає режим налаштувань приватності та можливості доступу до розміщеної ним інформації. Тому Адміністрація Порталу та Організація не здійснює контроль за використанням іншими Користувачами розміщеного контенту, якщо інше не встановлено цими Правилами.

3.7. Всю повноту відповідальності за розміщений контент несе Користувач, який його розмістив. Зазначене правило покладає на нього обов’язок уникати використання (у тому числі розміщення) контенту, права на який належать третім особам, без наявності відповідного дозволу.

3.8. У разі наявності у Користувача сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі з розміщення інформації або надання доступу до неї, Організація рекомендує йому утриматися від здійснення таких дій.

3.9. Адміністрація Порталу та Організація мають право без повідомлення обмежити Користувача у використанні ресурсу Порталу або окремих функцій або сервісів, якщо таке використання знижує працездатність (ефективність) Порталу або його частини, та/або, на розсуд Адміністрації Порталу та/або Організації, порушує будь-яким чином ці Правила чи інші Угоди Порталу.

Таке обмеження може бути тимчасовим, а у виняткових випадках – постійним. Обмеження може бути проведене як шляхом блокування, так і шляхом повного видалення аккаунта Користувача або групи Користувачів; часткового видалення інформації, розміщеної Користувачем, якщо на розсуд Адміністрації Порталу та/або Організації вона не відповідає цим Правилам, або іншим Угодам Порталу.

3.10. Адміністрація Порталу та/або Організація мають право без повідомлення призупинити доступ Користувача до Порталу в разі виникнення технічних несправностей до усунення відповідних.

3.11. У разі видалення Користувачем свого аккаунту контент, раніше ним розміщений на Порталі, залишається доступним іншим Користувачам.

3.12. Акцептуючи ці правила, Користувач дає згоду на отримання інформаційних та рекламних матеріалів від інших користувачів як за допомогою електронної пошти, так і з використанням sms-повідомлень на мобільний телефон, дані яких зазначені Користувачем на Порталі при реєстрації. Якщо Користувач не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом відправки електронного повідомлення на електронну адресу Організації, розміщену на Порталі, або змінити відповідні настройки оповіщень в Особистому кабінеті.

 

 1. ОБОВЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

4.1. Користувач зобов’язаний:

4.1.1. При здійсненні реєстрації вказувати і розміщувати тільки достовірну та актуальну інформацію про себе з питань, запропонованих у формі реєстрації, в тому числі своє ім’я і прізвище. У разі реєстрації юридичної особи надати достовірну  і актуальну інформацію про юридичну особу  з питань, запропонованих у формі реєстрації, в тому числі її справжню назву;

4.1.2. Підтримувати зазначену при реєстрації інформацію в актуальному стані через Особистий кабінет Користувача на Порталі;

4.1.3. Не реєструватися під вигаданими іменами, а також не реєструватись від імені інших осіб; Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та відсутність претензій третіх осіб до такої інформації;

4.1.4. Реєструвати не більше одного аккаунта від свого імені; множинна реєстрація аккаунтів одним Користувачем заборонена;

4.1.5. Не використовувати автоматичні та автоматизовані засоби реєстрації нових користувачів (роботів, ботів, скрипти і т.п.);

4.1.6. Негайно інформувати Адміністрацію Порталу та/або Організацію про несанкціонований доступ до налаштувань його аккаунта, про несанкціонований доступ та/або використання його пароля і логіна;

4.1.7. Не надавати доступ іншим особам (у тому числі зареєстрованим) до налаштувань свого аккаунта, а також не здійснювати будь-які інші дії, які можуть послабити безпеку аккаунту. Користувач несе повну відповідальність за збереження пароля, самостійно обираючи спосіб його зберігання.

4.1.8. Розміщувати на Порталі контент тільки відповідно до умов цих Правил, Угоди про конфіденційність та акцептованих Угод Порталу; не розміщувати на сторінках Порталу інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

4.1.9. Використовувати Портал тільки в цілях, що не суперечать угодам між Користувачем та Організацією, чинному законодавству України і принципам розумності і моралі.

4.1.10. Якщо Користувач вважає, що на Порталі присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов’язаний повідомити про це Адміністрацію Порталу та/або Організацію шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти та надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мито й оплату адвокатських послуг).

4.2. Користувачеві заборонено:

4.2.1. Використовувати Портал яким-небудь чином, що порушує умови даних Правил та/або положення чинного законодавства України;

4.2.2. Надавати в користування аккаунт та/або логін та пароль від особистого кабінету третім особам;

4.2.3. Вводити користувачів та/або третіх осіб в оману щодо своєї особи; створювати кілька аккаунтів на Поралі, якщо фактично вони належать одному і тому же Користувачеві;

4.2.4. Реєструватися від імені або замість іншої особи, реєструвати групу осіб як Користувача без належно оформленого доручення іншої фізичної або юридичної особи;

4.2.5. Намагатися отримати доступ до аккаунту іншого Користувача будь-яким незаконним способом, в тому числі шляхом обману, зловживання довірою, підбором логіна і пароля; використовувати логін і пароль іншого Користувача;

4.2.6. Будь-яким чином, в тому числі шляхом розміщення інформації, порушувати авторські та суміжні права на об’єкти інтелектуальної власності Організації та третіх осіб, в тому числі Авторів, інших користувачів;

4.2.7. Без згоди інших Користувачів або інших третіх осіб розміщувати будь-яку особисту інформацію, що стосується таких осіб, здійснювати незаконні збір та/або обробку персональних даних інших користувачів та/або інших третіх осіб;

4.2.8. Вводити в оману, паплюжити, ображати, погрожувати або яким-небудь іншим чином обмежувати права і свободи, честь і гідність, ділову репутацію інших користувачів Порталу, Адміністрації Порталу, Організації, Авторів та / або будь-яких інших третіх осіб;

4.2.9. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка містить заклики до повалення державного та конституційного ладу; вчиненню погромів, підпалів та інших екстремістських дій; пропагує злочинну діяльність; розпалює расові, міжнаціональні та релігійні ворожнечі; містить погрози, є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, порнографічні зображення та/або тексти, сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; сцени насильства або нелюдяного поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення; пропагує фашизм чи іншу ідеологію расової переваги; порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України;

4.2.10. Створювати та/або поширювати небажану пошту (спам) між іншими Користувачами або третіми особами;

4.2.11. Виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування і зловживати розміщенням інформації, яка не несе змістового навантаження;

4.2.22. Використовувати Портал для розміщення комп’ютерних вірусів або програм, які порушують нормальну роботу комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення як Порталу, так і інших Користувачів;

4.2.23. Робити спроби для отримання доступу до Порталу в обхід встановлених Організацією правил користування Порталом; в тому числі з метою штучної зміни даних голосувань чи інших операцій, здійснюваних на Порталі.

4.2.24. Заохочувати інших користувачів до порушення цих Правил.

4.3. Відповідальність Користувача:

4.3.1. Користувач самостійно відповідає перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні сервісів і функцій Порталу, в тому числі за порушення прав інтелектуальної власності та законодавства України, що регулює захист персональних даних;

4.3.2. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії  з іншими Користувачами, здійснені на свій ризик.

4.3.3. Усі дії, вчинені з використанням аккаунту та/або логіну та пароля Користувача, вважаються здійснені цим Користувачем, якщо він не доведе зворотне.

4.3.4. Користувач несе особисту відповідальність за адекватний захист і збереження резервних копій даних та/або обладнання, як використовується у зв’язку із використанням Порталу, а також акцептуючи ці правила підтверджує, що ані особисто, ані правонаступники Користувача чи спадкоємці на пред’являтимуть до Організації та/або Адміністрації Порталу скарг чи судових позовів у зв’язку із використанням Порталу, у тому числі скарги щодо втрати даних, затримок в роботі або втрати прибутку, в тому числі упущеної вигоди, в результаті використання послуг, сервісів, функцій, матеріалів або контенту Порталу.

4.4. Акцептуючи ці правила, Користувач дає згоду компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Користувачем:

4.4.1. цих Правил та/або вимог акцептованих Угод Порталу;

4.4.2. прав третіх осіб;

4.4.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цих Правилах без залучення Організації та/або Адміністрації Порталу до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов.

 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

5.1. Інтелектуальні права на всі компоненти програмного забезпечення, на основі яких працюють сервіси і функції Порталу, на дизайн сторінок, а також доменне ім’я, відповідні товарні знаки і логотипи, а також контент, розміщений на Порталі, належать ГО «ФОНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ» і не може використовуватися без письмової згоди зазначеної юридичної особи.

5.2. Користувач, що розміщує на Порталі будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, гарантує, що розміщення і використання такої інформації не буде порушувати прав третіх осіб.

5.3. Користувач, завантажуючи на сайт свій контент, в тому числі будь-які об’єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Організації невиняткові майнові права на ці об’єкти за умови їх використання на некомерційних засадах. Надані Користувачем Організації майнові права не вимагають додаткового оформлення, не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав, а саме: відтворення, копіювання, здійснення перекладу, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів, публічне виконання і публічне сповіщення, публічну демонстрацію і публічний показ, включення творів як складових частин до збірників та ін. для їх популяризації та популяризації Порталу.

5.4. Використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, розміщених на Порталі, дозволяється виключно за наявності письмового дозволу на це відповідного правовласника.

5.5. При будь-якому використанні Користувачем інформації та творів, розміщених на Порталі, Користувач зобов’язаний зберігати всі авторські посилання в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України та гіперпосилання на сайт  https://lutskidea.com/ у кожному окремому випадку використання інформації та творів.

 

 1. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

6.1. Користувач, приймаючи умови цих Правил, у разі розміщення на Порталі інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Адміністрацією Порталу та Організацією як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

При цьому Користувач безумовно погоджується:

 • з наданням своїх персональних даних як Адміністрації Порталу та Організації, так і іншим Користувачам; у разі реєстрації через соціальні сервіси (мережі) Facebook, LinkedIn, Вконтакті або Однокласники дозвіл надається на використання інформації, введеної на особистій сторінці Користувача зазначених сервісів. Дана інформація включає ім’я та прізвище, електронну пошту, поточного і попередніх роботодавців, фотографію, країну проживання, освіту, але не обмежується ними;
 • з поширенням персональних даних за допомогою Порталу щодо інших користувачів;
 • з іншими діями Організації щодо таких даних у зв’язку з функціонуванням Порталу.

При цьому на сторінках Порталу Адміністрація Порталу та/або Організація мають право відобразити ім’я, прізвище, по батькові, назву компанії, місто проживання / місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні: контента, інформації про Автора проекту, доброчинцях та внесених ними внесків.

6.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що, розміщуючи на Порталі інформацію, щодо якої їм самостійно не встановлено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

6.3. У разі надання Користувачем даних своїх контрагентів – фізичних осіб, які належать відповідно до законодавства України до персональних даних, Користувач підтверджує своє право та згоду своїх контрагентів – фізичних осіб (а в разі відсутності зобов’язується забезпечити отримання такої згоди) на обробку та зберігання таких персональних даних, а також їх передачу третім особам у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

6.4. У разі незгоди Користувача з зазначеними вище умовами він повинен негайно видалити свої персональні дані з Порталу, так само як і припинити користування ним.

 

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. У випадку, якщо при використанні Порталу Користувачу будь-яким способом стала відома інформація відносно Організації та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або комерційної таємниці Користувачу заборонено зберігати, використовувати  й поширювати таку інформацію.

7.2. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови Угоди про конфіденційність між Користувачем та Організацією, яка розміщена за адресою: https://lutskidea.com/privacy-policy/  .

 

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Адміністрація Порталу та Організація не несуть відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Порталі, у тому числі особистих (персональних) даних, якщо вони є відкритими у вільному доступі, шляхом копіювання, відтворення і поширення, здійснених як в рамках Порталу, так й іншими можливими способами.

8.2. Адміністрація Порталу та/або Організація не відшкодовує збитки (прямі чи непрямі), заподіяний Користувачеві або третім особам в результаті використання або невикористання, а також неможливості використання Порталу, в тому числі помилкового розуміння або нерозуміння Користувачем умов даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання Порталу щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

8.3. Адміністрація Порталу та Організація не мають можливості здійснювати перевірку опублікованої Користувачами інформації, в тому числі перевірити дотримання ними чинного законодавства про інтелектуальну власність, відповідно, не можуть гарантувати її якість, достовірність та правомірність. У зв’язку з вищевказаним, Адміністрація Порталу та/або Організація не несуть перед Користувачами і третіми особами відповідальності за будь-яку помилкову, неправомірну та/або недостовірну інформацію, розміщену на Порталі, так само як не несуть відповідальності за зміст і роботу інших сайтів, посилання на які розміщені Користувачами на Порталі.

8.4. Акцептуючи цю Угоду Користувач визнає та погоджується з тим, що ні за яких обставин, включаючи халатність, Організація та/або Адміністрація Порталу не буде нести відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, або втрату прибутку, у тому числі упущену вигоду, що були викликані розповсюдженням або використанням чи неможливістю використання послуг, сервісів, функцій та контенту Порталу, навіть, якщо Організація та/або Адміністрація Порталу була завчасно про це сповіщена.

8.5. Організація має право без додаткового повідомлення користувачів вносити зміни в ці Правила шляхом публікації їх на Порталі. Всі зміни Правил набувають чинності з моменту їх оприлюднення. Продовжуючи користуватися сервісами та функціями Порталу, Користувач тим самим підтверджує свою згоду з новими умовами Правил в редакції, чинній на момент використання Користувачем.

8.6. У разі визнання недійсною будь-якій частині цих Правил інші частини Правил будуть залишатися в силі. Відмова якоїсь із сторін від будь-якого положення або умови даних Правил або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

8.7. Організація залишає за собою право на свій розсуд припинити функціонування Порталу або поступитися своїми правами на Портал третій стороні без додаткового повідомлення користувачів.

8.8. Бездіяльність з боку Адміністрації Порталу та/або Організації в разі порушення Користувачем положень цих Правил не позбавляє Адміністрацію Порталу та/або Організацію застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

8.9. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах, пов’язаних з використанням Порталу по місцю реєстрації Організації.

Версія від 10.08.2017